Værdier på Holmegaardshuset

Holmegaardshuset er et opholdssted, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Holmegaardshuset mener helt grundlæggende, at der findes godhed i alle mennesker. Det er en egenskab, der udvikles i samspil med andre, og som skal plejes kontinuerligt. Men en hård barndom, svære opvækstvilkår eller svigt i forskellige livsstadier kan få nogle til at lukke omkring sig, hvad enten man er barn eller voksen. Relationer er livslinjen til at komme ud af de isolerende spiraler, der distancerer os fra vores medmennesker og skaber negative livsmønstre. Derfor arbejder Holmegaardshuset målrettet med relationsskabelse, –vedligeholdelse og -udvikling. Holmegaardshuset_Godhed i alle

Mange mennesker tager relationer for givet. Det skyldes delvist, at de har nemt ved at møde nye mennesker eller er ekstroverte af natur. Men for nogle danskere kan relationer være umenneskeligt svært at skabe, vedligeholde og udvide. Disse personer føler, de mangler en guidebog, som alle andre mennesker er født med. De forstår ikke de sociale koder, andre – øjensynlig problemfrit – lever efter. Holmegaardshuset arbejder hver dag for at børn, unge og familier får værktøjerne til at skabe og pleje de relationer, der er vigtige for lige netop dem. Det kan være alt fra tætte familierelationer til fjerne bekendtskaber. Det gør vi gennem nærvær, faste rammer og kontinuitet.

 

Holmegaardshuset – forudsætningen for nærvær er faste rammer

Tryghed, beskyttelse og nærvær samt stabilitet og troværdighed er nøgleværdier på Holmegaardshuset. For at efterleve disse værdier er det vigtigt, at dagligdagen på Holmegaardshuset er præget af faste rammer, der kan rumme og modstå svære følelser som angst, vrede og destruktiv opførsel, der findes hos flere af Holmegaardshusets beboere. Holmegaardshuset arbejder efter, at forudsigelighed i hverdagen er en fast forudsætning i relationsskabelsen.

Holmegaardshuset_styrke til at reagere udadtilMen Holmegaardshusets tilgang til relationsskabelse handler ikke kun om at regulere adfærd. Vi arbejder målrettet med dét, der ligger bag adfærden. Det er ofte stærke følelser, der bunder i lavt selvværd og angst for fremtiden – eller nutiden – og manglende omsorg i en tidlig alder. Når børn og unge kæmper med disse følelser, kan man ikke regulere deres adfærd uden først at tage hånd om de dybe emotionelle udfordringer, der findes. Derfor skal der være plads til at reagere udadtil, vise vrede, angst og følelser, der hæmmer den enkelte. Sker det inden for faste rammer præget af forudsigelighed, vil tillid og ærlighed have den bedste forudsætninger for at gro mellem anbragte og personale. Vores erfaring, uddannelse og fællesskabsegenskaber på Holmegaardshuset bidrager til en helhedsindsats over for de personer, der tager ophold hos os. Det hjalp f.eks. Monica med at håndtere hendes graviditet – før og efter.

Monica

Holmegaardshuset hjælper mange forskellige typer mennesker – Monica er en af dem. Monica boede i 2017 på Holmegaardshuset under sin første graviditet. Hun havde brug for at falde til ro og forberede sig på fødslen, som stressede hende og skabte angst i hverdagen. Monica fik to kontaktpædagoger tilknyttet og sammen skabte de en hverdag, der var præget af faste rutiner, spise- og sovemønstre. Monica fik og ro og Holmegaardshuset_Monicaforudsigelighed ind i sin hverdag, så hun kunne koncentrere sig om sin ufødte datter og forberede sig på livet efter fødslen. Selvom det var en stor omvæltning fra hendes vante liv, var den livsvigtig. Senere på året fødte hun nemlig en smuk og rask datter, og hun var overbevist om, at opholdet havde haft en stor betydning for hende og hendes nyfødte barns velvære.

”Når man har to kontaktpædagoger, er der altid én, man kan søge vejledning hos. Og de to kontaktpædagoger taler sammen, så vejledningen er ens lige meget, hvem du taler med”, fortæller Monica.

Læs hendes fulde historie her.

Monica har lært ikke at stresse sammen med sit barn, og at leg, nærvær og fysisk berøring er vigtigt for barnets udvikling.

 

Ansvarlighed går begge veje

På Holmegaardshuset arbejder vi med tovejs ansvarlighed. Vi, som professionelle, har et ansvar over for beboerne, og vi skal leve op til vores faglighed hver dag. Vores arbejde skal dog også munde ud i at beboerne får overdraget dele af ansvaret for til sidst at administrere deres eget liv. Det er en proces, der kræver tålmodighed og ærgerrighed hos begge parter, og som er uundværlig i vores arbejde.

Holmegaardshuset_Ansvarlighed går begge vejePå Holmegaardshuset er alle medarbejdere rollemodeller for beboerne, og vi tager vores rolle som betydningsfulde kontaktpersoner for især børn og unge alvorlig. Det er vores ansvar, at beboerne har en indholdsrig hverdag, hvor faste rammer og nem kontakt til personale er tilgængelig. Vi skal vise, hvordan man lever op til det ansvar, man har. Det kan være alt fra konflikthåndtering til at løse hverdagsopgaver. Nogle af de punkter, vi lever efter, er:

  • Holmegaardshusets ansatte er rollemodeller
  • Beboerne skal udfordres
  • Ansvarlighed er en fælles proces

Vores ansvar skal smitte af på børn, unge og familier på Holmegaardshuset. Det er forskelligt fra person til person, hvordan ansvar skal overdrages. Nogle kan klare mere end andre. Derfor er processen altid individuel tilpasset, så vi minimere risikoen for tilbagefald. Vi skal udfordre beboerne og sætte realistiske mål, mens vi altid er opmærksomme på de faresignaler, der måtte opstå. Sammen bevæger vi os mod en ansvarstilskrivelse af den enkelte, der skaber en positiv selvstændighed.

Holmegaardshuset vil gerne bidrage til:

  • At skabe tillid, tryghed og troværdighed mellem anbragte og personale
  • At skabe rutiner, faste rammer og en forudsigelig hverdag for børn, unge og familier på Holmegaardshuset
  • At skabe de bedst mulige forhold mellem anbragte børn og unge og deres forældre og familier samt kommune
  • At hjælpe børn og unge med at finde sig selv og skabe sin egen identitet med realistiske fremtidsmål
  • At skabe et socialt netværk for børn, unge og familier på Holmegaardshuset gennem sociale aktiviteter
  • At skabe en hverdag med omsorg, stabil skolegang og fritidsaktiviteter