Hvad er Holmegaardshuset

Holmegaardshuset er et opholdssted for børn, unge og familier med samlivsbesværligheder. Vi hjælper udsatte borgere, der har svært ved at indgå i sunde og længerevarende relationer, hvad enten det er forholdet mellem barn og forældre eller anden nær relation. Vi drager omsorg for børn, der har lidt omsorgssvigt eller på anden vis har fået en svær og turbulent opvækst med mangelfuld skolegang og nærvær. Det gør vi gennem tryghedsskabende omgivelser og tilstedeværende pædagoger. Pædagoger, som har en dyb faglighed og som løbende dygtigggør sig for at kunne tilbyde den bedst mulige behandling til både børn, familier og forældre.

Holmegaardshuset - Cover

Formålet med at opholde sig på Holmegaardshuset er, at man lærer, hvordan man drager omsorg og skaber tryghed for sig selv og de personer, man er ansvarlig for. På den måde skabes der grobund for et mere stabilt voksenliv og en bedre livskvalitet.

Hvem bor på Holmegaardshuset?

De personer, der opholder sig på Holmegaardshuset har alle meget forskellige baggrunde, og der kan være mange grunde til, at de har brug for et botilbud. Nogle forældre har selv haft en svær opvækst og kan derfor ikke skabe sunde og trygge rammer for deres børn. Andre har oplevet svigt, der har givet traumatiske ar på sjælen, og derfor har de brug for hjælp, når hverdagen skal hænge sammen. Både miljø og social arv spiller ind, når personer tager ophold på Holmegaardshuset. Vi hjælper børn og unge samt deres forældre og derfor er de typiske personer, der tager ophold på Holmegaardshuset:

  • Familier med børn
  • Unge – både planlagt og akut
  • Gravide
  • Småbørn

Holmegaardshuset - hjælper børn

Det kan være svært for nogle familier at acceptere, at de har brug for professionel hjælp. Det er et område med mange følelser i spil – særligt hvis der er tale om akutte ophold – og derfor kan vores beboere til tider være udadreagerende. Det er hårdt for både børn, familier og de professionelle på Holmegaardshuset at være vidne til – men kompetencer såsom høj faglighed, forståelse og tålmodighed hjælper i det lange løb. Kompetencer, vi har hos Holmegaardshuset. I den svære situation, hvor et barn skilles fra forælderen, er der risiko for, at pædagoger bliver anset som systemets onde repræsentanter. Det kan skabe meget vrede og frustration hos barnet/den unge, og det skal pædagogen kunne. Samtidig er det dog pædagogens opgave at vise empati og udvise stor omsorg. Med tiden skal der opbygges et tillidsfuldt forhold.

Hverdagen på opholdsstedet

Hverdagen på Holmegaardshuset er præget af rutiner og faste mønstre som samling ved måltider, planlagte fritidsaktiviteter og fællesskab på kryds og tværs af beboerne. Vi forsøger at skabe et så ”normalt” hverdagsliv som muligt. Men der skal også være plads til spontanitet og stunder, man ikke kan planlægge sig frem til. F.eks. har vi haft ikke-planlagte gåture, når det gode vejr har vist sig, og vi har bagt hjemmelavede muffins sammen med børnene, når den søde tand har banket på. Der skal være plads til lidt af hvert, men vigtigst af alt er, at personer, der bor på Holmegaardshuset, får et indblik i et normalt og tryghedsskabende miljø. Nogle af de vigtigste områder, vi fokuserer på, er:

  • Fælles spisning
  • Tid til fritid
  • Fælles ansvar

Holmegaardshuset - Lektiehjælp

Der er flere af børnene, der går til fritidsaktiviteter efter skole eller i weekenderne. Her danner de vigtige og stærke bånd til andre jævnaldrende, der bidrager til deres sociale kompetencer og udvikling. Nogle af børnene cykler selv til aktiviteterne, mens andre går sammen med en pædagog. Det er forskellige fra barn til barn.

Vi forsøger at spise de vigtigste måltider sammen. Flere af beboerne er med til at forberede maden og dække op, mens andre rydder og tørre af. Vi deles alle sammen om pligterne og nyder godt af hyggen rundt om spisebordet. Der er stort fokus på måltiderne, da det også er her, borgerne kan lære om sunde råvarer og god ernæring. Det er noget, borgerne kan tage med sig efter endt ophold, og som er vigtigt at forholde sig til i en “normal” hverdag.

Vi har mange forskellige tilbud til alle, der opholder sig på Holmegaardshuset. Det inkluderer f.eks.:

  • Svømning
  • Lektiestøtte
  • Arrangementer uden for huset

Der arrangeres jævnligt ture af både kortere og længerevarende tid. Det kan være alt fra udenlandsture til ture i de nærliggende områder. Holmegaardshuset ligger i tæt afstand til dejlige naturområder. Det kan du læse om under “nærområdet” på hjemmesiden. 2019 har både budt på en skiferie til Trysil, en sommerferietur til Amsterdam, tur til Langeland, strand- og skovture og så videre.

Ydelser

Vores kernekompetencer er familier, børn og unge. Vi fokuserer på at skabe et godt og sikkert familieliv for alle, og vi sikrer os, at børn og unge vokser op i trygge og tillidsskabende omgivelser. Vores redskaber er høj faglighed, tålmodighed og respekt for den enkelte. Alle vores pædagoger er uddannet inden for det socialpædagogiske felt, og vi har uddannelsesdage flere gange om året. På den måde sikrer vi, at vi er 100 % opdateret inden for vores felt.

Holmegaardshuset - psykisk og fysisk støtte

Kontakt

Kontakt Holmegaardshuset på Holmegaardshusets officielle hjemmeside eller ring på 40 12 21 01.

Du kan finde virksomhedsoplysninger på cvrapi.dk.