Hvad er Holmegaardshuset

Holmegaardshuset er et opholdssted for børn, unge og familier med samlivsbesværligheder. Vi hjælper ressourcesvage mennesker, der har svært ved at indgå i sunde og længerevarende relationer, hvad enten det er forholdet mellem barn og forældre eller anden nær relation. Vi drager omsorg for børn, der har lidt omsorgssvigt eller på anden vis har fået en svær og turbulent opvækst med mangelfuld skolegang og nærvær. Det gør vi gennem tryghedsskabende omgivelser og tilstedeværende pædagoger.

Holmegaardshuset - Cover

Formålet med at opholde sig på Holmegaardshuset er, at man lærer, hvordan man drager omsorg og skaber tryghed for sig selv og de personer, man er ansvarlig for.

Hvem bor på Holmegaardshuset?

De personer, der opholder sig på Holmegaardshuset har alle meget forskellige baggrunde, og der kan være mange grunde til, at de har brug for et botilbud. Nogle forældre har selv haft en svær opvækst og kan derfor ikke skabe sunde og trygge rammer for deres børn. Andre har oplevet svigt, der har givet traumatiske ar på sjælen, og derfor har de brug for hjælp, når hverdagen skal hænge sammen. Både miljø og social arv spiller ind, når personer tager ophold på Holmegaardshuset. Vi hjælper børn og unge samt deres forældre og derfor er de typiske personer, der tager ophold på Holmegaardshuset:

  • Familier med børn
  • Unge – både planlagt og akut
  • Gravide
  • Småbørn

Holmegaardshuset - hjælper børn

Det kan være svært for nogle familier at acceptere, at de har brug for professionel hjælp. Det er et område med mange følelser i spil, og derfor kan vores beboere til tider være udadreagerende. Det er hårdt for både børn, familier og de professionelle på Holmegaardshuset at være vidne til – men kompetencer såsom høj faglighed, forståelse og tålmodighed hjælper i det lange løb. Kompetencer, vi har hos Holmegaardshuset.

Hverdagen på opholdsstedet

Hverdagen på Holmegaardshuset er præget af rutiner og faste mønstre som samling ved måltider, planlagte fritidsaktiviteter og fællesskab på kryds og tværs af beboerne. Vi forsøger at skabe et så ”normalt” hverdagsliv som muligt. Men der skal også være plads til spontanitet og stunder, man ikke kan planlægge sig frem til. F.eks. har vi haft ikke-planlagte gåture, når det gode vejr har vist sig, og vi har bagt hjemmelavede muffins sammen med børnene, når den søde tand har banket på. Der skal være plads til lidt af hvert, men vigtigst af alt er, at personer, der bor på Holmegaardshuset, får et indblik i et normalt og tryghedsskabende miljø. Nogle af de vigtigste områder, vi fokuserer på, er:

  • Fælles spisning
  • Tid til fritid
  • Fælles ansvar

Holmegaardshuset - Lektiehjælp

Der er flere af børnene, der går til fritidsaktiviteter efter skole eller i weekenderne. Her danner de vigtige og stærke bånd til andre jævnaldrende, der bidrager til deres sociale kompetencer og udvikling. Nogle af børnene cykler selv til aktiviteterne, mens andre går sammen med en pædagog. Det er forskellige fra barn til barn.

Vi forsøger at spise de vigtigste måltider sammen. Flere af beboerne er med til at forberede maden og dække op, mens andre rydder og tørre af. Vi deles alle sammen om pligterne og nyder godt af hyggen rundt om spisebordet. Vi har mange forskellige tilbud til alle, der opholder sig på Holmegaardshuset. Det inkluderer f.eks.:

  • Svømning
  • Lektiestøtte
  • Arrangementer uden for huset

… Og meget mere

Ydelser

Vores kernekompetencer er familier, børn og unge. Vi fokusere på at skabe et godt og sikkert familieliv for alle, og vi sikrer os, at børn og unge vokser op i trygge og tillidsskabende omgivelser. Vores redskaber er høj faglighed, tålmodighed og respekt for den enkelte. Alle vores pædagoger er uddannet inden for det socialpædagogiske felt, og vi har uddannelsesdage flere gange om året. På den måde sikrer vi, at vi er 100 % opdateret inden for vores felt.

Holmegaardshuset - psykisk og fysisk støtte

Kontakt

Kontakt Holmegaardshuset på Holmegaardshusets officielle hjemmeside eller ring på 40 12 21 01.